Vantaan pelastusalan yhdistys
 Hallitus
 Säännöt
 Palokunnat
 Koiraosastot
 Etusivu

Tervetuloa Vantaan pelastysalan yhdistyksen kotisivuille

Vantaan pelastusalan yhdistyksen tarkoitus on edistää ja ylläpitää sellaisia valmiuksia, jotka ovat tarpeen väestön ja omaisuuden turvaamiseksi normaali- ja poikkeusoloissa uhkaavilta onnettomuuksilta. Yhdistyksen toiminta-alueena ja kotipaikkana on Vantaan kaupunki. Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • opastaa ja neuvoo kansalaisia välttämään vaaratilanteiden syntymistä sekä suojautumaan onnettomuus- ja tuhotilanteissa.
 • kehittää palokuntanuoriso ja -naistyötä alueellaan.
 • pyrkii lisäämään yleisön kiinnostusta omatoimisuuteen ihmisten ja omaisuuden ja tärkeiden toimintojen suojelemiseksi sekä toimintaan alan vapaaehtoisjärjestöissä.
 • järjestää alaan liittyviä yleisötilaisuuksia, kokouksia, seminaareja, näyttelyjä, kilpailuja ja leirejä.
 • antaa asiantuntija-apua alan kysymyksissä.
 • tukee ja kehittää vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa alueellaan.

 • Toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi yhdistys on jakautunut toiminnallisiksi osastoiksi, joilla on jokaisella osaston jäsenistä koottu johtokunta.

  Vantaan pelastusalan yhdistyksen korkein päättävä elin on vuosikokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitus edustaa tasapuolisesti pelastustoimea ja muuta jäsenkuntaa.

  Palokunta- ja varautumiskoulutuksen kurssit löydät Uudenmaan Pelastusliiton kotisivuilta.

  Copyright 2014 Vantaan pelastusalan yhdistys - Räddningsbranschens förening i Vanda